Frimenigheden

Flere i lokalsamfundet er med i Frimenigheden i Ryslinge.

Ryslinge Frimenighed er en grundtvigsk frimenighed, der er fri og uafhængig i forhold til staten. Det vil blandt andet sige, at vi hverken står under tilsyn af provst eller biskop, og at vi heller ikke er økonomisk afhængige af Folkekirken. Alligevel regner vi os for at være en del af det folkekirkelige landskab: Vi er vokset ud af Folkekirken, vores gudstjenestes liturgi er i store træk identisk med Folkekirkens, ligesom vi deler det samme evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag. Ryslinge Frimenighed må altså ikke forveksles med en frikirke!

Den væsentligste forskel består i, at vi i Ryslinge Frimenighed er af den klare opfattelse, at troen og kirkelivet trives bedst uden statens indblanding. Det betyder naturligvis også, at vi er afhængige af, at medlemmerne er med, både når beslutningerne skal tages, og når de skal føres ud i livet. Blandt andet er det hele menigheden, der på en generalforsamling vælger den nye præst, når det er aktuelt.document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);