Brangstrup festivallen

Brangstrup skolen  er en kostskole, hvor unge fra 16 til 25 år kan tage 1 eller flere år af den Særligt Tilrettelagte Uddannelse — STU. Her bor op til 24 elever, der typisk har gået på specialskole eller i specialklasse i folkeskolen.

Skolens mål er at ruste eleverne til et så selvstændigt og aktivt liv som muligt med udgangspunkt i stofområderne: bo, fritid, almendannelse og beskæftigelse. Samtidig afdækkes elevernes kompetencer og der afklares hvilke behov for støtte, der vil være i fremtiden.

Skolen arrangere en festival hvert år i maj måned. Læs mere om på deres facebook side her.