Lokalrådet

Her er   referat af lokalrådets årsmøde 2018_05_12

Her er referatet fra lokalrådsmøde 04_04_2018

Her er referat fra lokalrådets årsmøde 2017 Lokalrådets Årsmøde 2017

Her er referat fra lokalrådets møde i marts 2017 lokalrådsmøde 16_03_2107

Her er referat fra lokalrådets møde d. 13/6 2016

Her er referat fra lokalrådets første møde efter konstituerende møde –referat af lokalrådsmøde 2016_04_11.pdf Her er referat fra lokalrådets årsmøde 2016: referat af lokalrådets årsmøde 2016_03_15.pdf – og her er formandens beretning i sin helhed: Årsberetning Lokalrådet 2016.pdf Her er kontrakt på grusgraven: Underskrevet lejekontrakt_Herringe.pdf Her er referat fra mødet d. 25/2: referat af lokalrådsmøde 2016_02_25.pdf Her er dagsorden fra mødet 25/2 2016: 2. Ordstyre og referent vælges (som udgangspunkt formanden og sekretæren) 3. Dagsorden til vedtagelse (ekstra punkter indføjes) 4. Økonomi (kassere orientere) 5. Opfølgning på aktiviteter fra sidste referat 5.1. Sportsplads status, /ArneSineTyge 5.2. Alle træer langs rudmevej /Trolle 5.3. Tilflytter velkomst politik /ArneJesper 5.4. Udviklingsplanen igangsættes /Tyge (plan og budget) 5.5. Orientering fra skolen /Tyge 5.6. Nedsættelse af grusgravsudvalg /TygeTrolle 5.7. Initiativer omkring deløkonomitiltag /CarlE 5.8. Ungdomsklubben /Tyge 5.9. Vejambassdører /CarlE 6. Nye projekter, orienteringer, indkomne forslag, ideer. kl 20.30-21.30 6.1. Årsmødet /alle 6.2. Markedsplads på rudme.org /CETyge 6.3. Kirkestræde /CarlE 7. Opgaver til næste møde (fordeling af opgaver – ansvarlige) 8. Tjek ud og evt kl 21.30 Her er referat af lokalrådsmøde 2016_01_27-2.pdf Dagsordenen for mødet d. 27/1 2016 1. Tjek in runde (siden sidst, forventninger til mødet) 2. Ordstyre og referent vælges (som udgangspunkt formanden og sekretæren) 3. Dagsorden til vedtagelse (ekstra punkter indføjes) 4. Økonomi (kassere orientere) 5. Opfølgning på aktiviteter fra sidste referat 5.1. Sportsplads status, /BjarneSineTyge 5.2. Bjertevejs hjørnet /Tyge 5.3. Tilflytter velkomst politik /Tyge 5.4. Lokalområdets afgrænsing geografisk (bilag) /Tyge 5.5. Orientering fra skolen /Tyge 5.6. Projekt deleøkonomi – genoptaget /Tyge 5.7. Volstrup bylag og gadekæret /Tyge 5.8. Ungdomsklubben /Tyge 6. Nye projekter, orienteringer, indkomne forslag, ideer. kl 20.30-21.30 6.1. integrationsnetværk (Se mail fra JP) 6.2. Projekt By og egns profiler (bilag) 6.3. Alle træer langs rudmevej /Trolle 6.4. Velkomst abbasadører /JesperTyge 6.5. Møde med LP udvalg 20. sept 6.6. Udviklingsplanen igangsættes /Tyge 6.7. Foreningen ‘Rudme Festival’ stiftet /Tyge 6.8. Årsmødet / 6.9. Møde række i foråret / 7. Opgaver til næste møde (fordeling af opgaver – ansvarlige) 8. Tjek ud og evt kl 21.30 Her er refferat af lokalrådsmøde 2015_06_09.pdf Her er refferat af lokalrådsmøde 2015_04_28.pdf Her er refferat af lokalrådsmøde 2015_03_24.pdf  og her er Forretningsorden for Lokalrådet for Rudme og omegn 2015_03_25.pdf som der refereres til. Her er de nye   Lokalrådets vedtægter underskrevet 2015_04_28.pdf Her er refferat fra Lokalrådets årsmøde 2015.pdf       Årsmøde i Rudme Lokalråd d. 17/3 2015 på Rudme friskole kl 19:30 Dagsorden ifølge vedtægterne (se nedenfor): herunder vedtægtsændringer som den færdige ser ud, og hvor man ser ændringer i forhold til gældende udgave, her er altså to udgaver: Vedtægter-for-lokalrådet-for-Rudme-ændret 2015_02_12 Vedtægter-for-lokalrådet-for-Rudme- anno 2015_03_17 På valg er Trolle Valentinsen og Stig Kjeldbjerg; begge modtager ikke genvalg. Kandidater til lokalrådet anmeldes inden 17/2 til formanden, Tyge Mortensen. Bemærk alle over 15 år har stemme- og opstillingsret. Dagsorden for årsmødet er: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg af 2 revisorer 5. Indkomne forslag 5.1 Vedtægtsændring 5.2 Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt

Dagsorden: 4. marts 2015

1. Tjek in runde (siden sidst, forventninger til mødet, sladder)2. Ordstyre og referent vælges (som udgangspunkt formanden og sekretæren)3. Dagsorden til vedtagelse (ekstra punkter indføjes)4. Økonomi (kassere orientere)5. Opfølgning på aktiviteter fra sidste referat 5.1. Årsmøde planlægning /alle bl.a. beretning/Tyge 5.2. Sportsplads status /BjarneTyge 5.3. Shelterpladsen status /Trolle 5.4. Spejl ved Trolles sving /Tyge 5.5. Udviklingsplan /Martin + Tyge 5.6. Friskolen /Martin6. Nye projekter, orienteringer, indkomne forslag, ideer. 6.1. Rudmevej 47 (bilag)/Tyge 6.2 Rudmevej 122A (bilag)/Tyge 6.3 Oplæg til borgerbudget og møde d 16.3. /Tyge 6.4. Erhvervsklub Rudme /TygeTrolle 6.5. Affaldsdag 19. april /Tyge + bilag 1 6.6. Tilmeldinger til generalforsamling for Fynsland d 9.3. /Tyge7. Opgaver til næste møde (fordeling af opgaver – ansvarlige)8. Tjek ud og evt

Referat fra lokalrådsmødet 3/12 læs her

Dagsorden til onsdag d. 3/12 2014

 1. Tjek in runde (siden sidst, forventninger til mødet) 2. Ordstyre og referent vælges (som udgangspunkt formanden og sekretæren) 3. Dagsorden til vedtagelse (ekstra punkter indføjes) 4. Økonomi (kassere orientere) – kontoudtog (?10.000 sommerhøjskole) 5. Opfølgning på aktiviteter fra sidste referat 5.1. revideret forretningsorden til godkendelse /Tyge 5.2. opdate på udviklingsplan/MartinTyge 5.3. sportsplads udvalg under HSGI /Tyge 5.4. sporstplads overdragelse/forsikring/formaliteter m kommune /Flemming-Bjarne 5.5. velkomst folder og velkomstprocedure /Tyge-Martin 5.6. shelter grusgrav status /Trolle 6. Nye projekter, orienteringer, indkomne forslag, ideer. 6.1. Orientering fra senior konf /Bjarne 6.2. orientering fra vestervig konf /Tyge 6.3. orientering fra erhvervsklyngemøde i ryslinge /Tyge 6.4. indsatsområde: internetforbindelse i lokalområdet /Tyge 6.5. orientering og mulighedsdebat af LAG SØM /Tyge 6.6. babyboom kampagne i Rudme /Tyge 7. Opgaver til næste møde (fordeling af opgaver – ansvarlige) 7.1. mødeplan for foråret 8. Tjek ud og julehygge

Referat fra Lokalrådsmødet d. 29/10. klik her.

Dagsorden for mødet 29/10

lokalrådsmøde

dagsorden foreløbig: Ordstyre/Tyge – Referent/CarlE0. check in 1. opfølgning på referat og opgaver fra sidst /CarlE 1. trafikregulering /Flemming 1. social + senior kontor /TygeBjarne 1. sportsplads up date /BjarneFlemming 1. shelter grusgrav høringsmøde update /TygeTrolle 1. udviklingsplan /TygeMartin 1. samarbejde med Espe ahlle/Espe lokalråd 1. Firmahus i Gislev/erhevrvsklynge i Rudme 1. Bosætningsstrategi, evt alternaitve boformer, jfv forespørgsel fra Carl E 1. orientering fra senior konf /Bjarne 1. velkomst pakke / modtagelse af nytilflyttere /NN 1. orientering fra kommunens dialogmøder /Tyge mfl

Referat fra lokalrådsmøde d. 16/9 klik her læs også ny forretningsorden ved at klikke her

 

Dagsorden for mødet d. 16/9 2014

lokalrådsmøde

Dagsorden: 0. tjek in 1. Sportspladsen v/ HSGI + arbejdsgruppen 2. opfølgning på opgaver fra sidste referat 3. Forretningsorden /Tyge (vedhæftet) 4. Kommunens budget og udviklingsplan /Tyge (http://www.fmk.dk/om-kommunen/aktuelle-projekter-i-kommunen/tvaergaaende-projekter/faaborg-midtfyn-i-udvikling/) 5. Borgerbudget, hvad kan vi gøre? /Tyge 6. Skal vi lave en Udviklingsplan? /Tyge 7. Hjælp til Fundraising /Bjarne (bl.a. jem og fix støtte) 8. Grusgraven /Tyge+Trolle 9. Lokal følgeven /Tyge (http://www.landsbyhojskolen.dk/#!Lokal-følgeven/csg2/59F67B57-A2F8-415F-8816-4A9E61FF05A4) 10. Efterårskursus /TygeHvad kan vi overtage – borgerbudget . se oplæg fra kommunen til budget 2015 og FMK udviklingsplan. /Tyge http://www.fmk.dk/om-kommunen/aktuelle-projekter-i-kommunen/tvaergaaende-projekter/faaborg-midtfyn-i-udvikling/

Tryk her for at læse referat af lokalrådsmøde af 12/8 2014 Tryk her for at læse referat fra lokalrådsmøde d. 2. juni 2014. Konstituering: Lokalrådet har konstitueret sig som følger: Tyge som formand, Trolle kasserer, Stig sekretær og Bjarne formandssuppleant. Flemming er menigt medlem. Møde d.2. juni kl 19. LOKALRÅDSVALG Valget blev afholdt den 14. maj 2014 på Rudme Friskole og i valghandlingen deltog 20 personer inkl. de opstillede kandidater. Resultatet fremgår af nedenstående tabel: Alle suppleanter er på valg efter 1 år 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg efter 2 år og 2 efter 1 år.

Opstillet Bestyrelse/suppleant

På valg

Thyge Mortensen

Bestyr.

2016

Martin Nevers

Suppl.

2015

Trolle Valentinsen

Bestyr.

2015

Flemming Rasmussen

Bestyr.

2016

Jesper D. Jensen

Suppl.

2015

Bjarne Brogaard

Bestyr.

2016

Stig Kjeldbjerg

Bestyr.

2015

Carl Ejner Leonhard

Suppl.

2015

Birgir Norddahl, Kirsten Larsen og Jakob Bonde Hansen som valgkomité. Referent Birgir Kandidatliste til Lokalrådsvalget d. 14. maj på Rudme Friskole kl 19:00. Tyge Mortensen, Carl-Einer Leonhard, Flemming Rasmussen, Stig Kjeldbjerg, Trolle Valentinsen, Bjarne Brogaard, Martin Nevers, Jesper Damgaard Jensen Stig ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Tryk her for at læse referat fra årsmødet 2014 Årsmøde i Rudme Lokalråd Der indkaldes hermed til årsmøde i Rudme Lokalråd torsdag d. 27. marts kl 19:00 på Rudme Friskole. Dagsorden ifølge vedtægterne. (findes her på siden) Evt.  punkter til dagsordenen kan fremsendes til Thyge Andersen Volstrupvej 27 5750 Ringe eller mail: ta@c.dk Vi håber på stort fremmøde. Bestyrelsen Tryk her for en orientering om Herringe sportsplads fremtid(apr.2013) Tryk Referat af Årsmøde i Lokalrådet for Rudme 2013 for at læse Tryk her for at læse referat af lokalrådsmøde Tryk her for at læse referat af generalforsamling 2012 Tryk herfor at læse vedtægterne Referat fra generalforsamling i lokalrådet den 12 marts 2011 Generalforsamling lokalråd 13 marts 2010 Referat af møde i lokalråd den 9-2 2010 (1)Referat af møde i lokalråd den 28 oktober 19 Referat fra lokalrådsmøde 260409 Fra stiftende generalforsamling

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

6 svar til Lokalrådet

 1. Marianne Ajana skriver:

  Til lykke med den fine side. Jeg vil foreslå, at der oprettes en gratis mailingliste for beboerne i området, da vi nu må formode, at mindst halvdelen har internetforbindelse og dermed også e-mail. Det kan fx gøres via Google Grupper. En mailingliste vil gøre det meget nemmere og tilmed gratis at formidle meddelelser, påmindelser osv. til hele lokalområdet. Har I spørgsmål, må I gerne kontakte mig, da jeg har en del erfaring som mangeårig moderator for en stor mailingliste (for danske oversættere) plus en lille, der kun gælder for Bjertevej.

 2. Lars Reinhold Jensen skriver:

  Super side. Det som Marianne siger med mailliste, er en super ide ! Så kan vi næmmer følge med i alle de aktiviteter, der forgår i Herringe/Rudme. Kirkestræde :-)

 3. vibeke poulsen skriver:

  Det er en super fin ide med denne side, godt lavet…..måske skal vi huske hinanden på at den er der…

  Benny og Vibeke

 4. Marianne skriver:

  Jeg ved ikke om det bliver postet rigtigt, men er folk klar over at busruterne laves kraftigt om i vores nær område ??
  Os fra den ende af rudmevej mod espe, får ikke busser mere.
  Gå ind på fynbus .dk og giv dit besyv med om vi ikke kan undværer busser til vores børn osv.

  Marianne

 5. vibeke skriver:

  Til alle Rudmeborgere….

  Ved ikke om dette står det rigtige sted, men vi vil høre om vi er den eneste familie der igen slås med NCC med tjæreskader fra denne sommer 2012.
  Benny og Vibeke Rudmevej 40

 6. Birgir Norddahl skriver:

  Til Lokalrådets bestyrelse:
  Jeg synes, at når der er så fin en hjemmeside som Rudme.org til rådighed, bør I i bestyrelsen også vedligeholde jeres del. Der står f.eks. Ikke noget om indkaldelse til generalforsamling den 16.marts, dagsorden m.v. Andre i ndlæg om f.eks. det I arbejder med overfor kommunen bør ogsåmofres lidt plads. Uden kommunikation dør interessen for arbejdet. Hjemmesiden her er et medie, der kan bruges.

Skriv et svar